Sobre

Projecto que pretende promover e desenvolver o radioamadorismo.